Stukadoren
Stukadoren
Disclaimer
Up-to-Date
Hoewel ons streven steeds is dat de op deze site vermelde tarieven 'up to date' zijn, kunnen wij dit niet garanderen. Wij zijn wat dit betreft grotendeels afhankelijk van het optijd doorgeven van wijzigingen door de betreffende stukadoren.

Zorgvuldigheid
stucadorenprijzen.nl heeft bij het verzamelen en weergeven van de gegevens van de stukadoren op haar internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Het op stucadorenprijzen.nl gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Niettemin kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan stucadorenprijzen.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Tevens sluit "stucadorenprijzen.nl" nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gederfde inkomsten door stukadoren voortvloeiend uit de via de internetsite verkregen informatie.

Copyright
Alle rechten op de informatie verstrekt via de internetsite "stucadorenprijzen.nl" (sdp) zijn voorbehouden aan sdp, vallen onder het uitsluitende copyright van sdp en mogen derhalve niet zonder haar toestemming gekopieerd worden. Dit laatste verbod omvat tevens het zogenaamde "deeplinken" van de inhoud van de internetsite door andere internetsites.

Aansprakelijkheid
stucadorenprijzen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Links
Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites, die onderhouden worden door derde(n). sdp is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie.
 

©2020 stucadorenprijzen.nl